1. Indianhead (San Diego County)

2. Iron Mountain (San Diego County)

3. Iron Viewtop (San Diego County)